Homeopathische producten

Het basisprincipe van de klassieke homeopathische geneeswijze is het Similia-principe: ´Similia similibus curentur´ (Latijn), dat wil zeggen: ´Het gelijke met het gelijkende genezen´. Dit betekent dat ziekteverschijnselen kunnen genezen door het toedienen van een kleine dosis van dezelfde stof, die in een grote dosis bij een gezond persoon juist dezelfde ziekteverschijnselen veroorzaakt.
Homeopathische middelen kunnen afkomstig zijn van:
– mineralen (bijvoorbeeld arsenicum, kalium en magnesium)
– planten (bijvoorbeeld belladonna en aconitum)
– dieren (bijvoorbeeld verdunningen van bacteriën)